Mesto

Thumbnail for 3942788

Uvítanie detí do života

Jedným z najvzácnejších okamihov v živote rodičov je narodenie dieťatka. Dieťa je dar, ktorý celý život prinášať radosť a lásku. Do obradnej siene doniesli rodičia v náručí svoje deti Grétu, Karolínu, Richarda Rudolfa a dvoch...

Thumbnail for 3938207

Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh 2017

XXVII. ročník športového podujatia „Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh“ sa už tradične teší veľkej obľube. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na trati ukázali bojovnosť a húževnatosť. Na štarte sa...

Thumbnail for 3930110

Celoslovenská výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník. Bližšie informácie nájdete na stránke www.rodinabezcigariet.sk, alebo pre...

Thumbnail for 3922300

Svetový deň srdca

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach Vás pozýva na „DEŇ SRDCA“ dňa 29. septembra 2017 pri príležitosti „Svetového dňa srdca“. 11 ročník kampane je zameraný na informovanie verejnosti o závažnosti...

Thumbnail for 3922302

Slávnosť vo farnosti

V sobotu 23.9.2017 sa vo Farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach uskutočnila milá slávnosť pri príležitosti stretnutia veriacich Južanov, aby sa poďakovali za dar mladosti a zaspomínali na roky 1990 – 2004 prežité v tejto farnosti. Na...

Informačný deň v Košiciach

Spoločný technický sekretariát programu v spolupráci s Informačným bodom Košice a Košickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na informačný deň v rámci Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko. Čítaj viac...

Reklamný priestor

© Copyright by G.N.T. Business Services | Európsky realitný portál RealVEA.eu.