Mesto

Thumbnail for 4194449

Dobrovoľná zbierka

D o b r o v o ľ n á z b i e r k a Mestská časť Košice – Juh v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na:...

Thumbnail for 4170727

Daruj štedrú večeru

Bližšie informácie o vianočnej aktivite nájdete na : https://charita-ke.sk/index.php/sk/donation#prettyPhoto Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na: http://www.kosicejuh.sk/darujt-stedru-veceru/

Thumbnail for 4154286

Kontajner na zber šatstva

Pomaly sa blíži vianočné upratovanie a Vy neviete kam s prebytočným šatstvom alebo hračkami? Pri vstupe na T-Systems ŠZA na Alejovej 2, je osadená typizovaná zberná nádoba, ktorú tam umiestnila nezisková organizácia Ľudia k ľuďom...

Thumbnail for 4150643

Rozvoz obedov sa urýchli a skvalitní

Koncom roku 2016 sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu na zakúpenie špeciálne upraveného osobného motorového vozidla na rozvoz stravy. Dotácia nám bola schválená vo výške 11 000€. Mestská časť...

Thumbnail for 4146170

Prispejte do zbierky trvanlivých potravín

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP a občianske združenie Prameň života vyhlasujú „Zbierku trvanlivých potravín“ pre rodiny v núdzi, klientov neziskových organizácií Oáza – nádej pre nový život a Spoločnosť priateľov detí...

Thumbnail for 4146490

Otvárame Dom kreativity

Občianske združenie Haliganda už viac ako 15 rokov pracuje s deťmi a s rodinami zo všetkých sociálnych vrstiev a vstupuje do významných medzinárodných kultúrnych a edukačných projektov. 26.11. o 16.00 otvoria v Haligande nový...

Thumbnail for 4146492

Mikuláš na KVP

Vážení občania! Pozývame Vás a Vaše ratolesti na podujatie Mikuláš na KVP, ktoré sa uskutoční v stredu 06.12.2017 od 15:30 hod. do 18:00 hod. pri Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1. Čítaj viac Celý...

Informačný deň v Košiciach

Spoločný technický sekretariát programu v spolupráci s Informačným bodom Košice a Košickým samosprávnym krajom Vás srdečne pozývajú na informačný deň v rámci Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko. Čítaj viac...

Reklamný priestor

© Copyright by G.N.T. Business Services | Európsky realitný portál RealVEA.eu.