Mesto

Veľkonočná výstava

Veľkonočné sviatky sú už za dverami. Pri tejto príležitosti to včera v Dennom centre Mestskej časti Košice – Juh dýchalo veľkonočnou atmosférou. Pestré farby kraslíc, medovníkov, výšiviek a dekorácii zaplnili priestory Denného...

Deň učiteľov

Tradične pri oslavách Dňa učiteľov, starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka privítal pedagógov južanských škôl. Slávnostné stretnutie je príležitosťou poďakovať sa za prácu všetkým pedagogickým pracovníkom, za ich...

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že sa uvoľní pracovná pozícia : Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia – vedúci oddelenia Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na:...

Beseda

Starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka hostil v nedeľu autorku knihy Mengeleho dievča Veroniku Homolovú Tóthovú, ktorá prijala pozvanie Centra pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice – Juh. Autorka knihy veľmi dojímavo a...

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, sa uvoľní pracovná pozícia na kratší pracovný čas – referent BOZP, PO, CO....

Prvenstvo patrilo florbalistom z Janigovej

Dňa 14. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou Drábova pripravila „Turnaj o pohár Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vo florbale“ pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Čítaj viac Celý článok si...

Dm drogerie markt

Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o. podporila náš projekt, v ktorom sme žiadali pomoc v podobe dobrovoľníctva na športové ihriská. Jedná sa o náter oplotení športových ihrísk, ktoré má mestská časť vo vlastníctve. O tom kedy a...

Porucha telefónnych liniek

Na Miestnom úrade MČ Košice-Sídlisko KVP nastal problém s fungovaním pevných telefónnych liniek. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. hľadá príčinu od štvrtka 08.03.2018. Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na:...

Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť naša mestská časť ponúkla Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť zúčastniť sa na...

Likvidácia čiernej skládky odpadu

S problémom vytvárania nepovolenej skládky odpadu na Jarmočnej ulici v záhradkárskej lokalite sa mestská časť v spolupráci s mestom Košice zaoberá dlhodobo. Tak ako každý rok po zimnom období je potrebné lokalitu vyčistiť od...

Reklamný priestor

Využívame biznis služby iProfil.sk | Online faktúry cez iFakturacia.sk