Aktuality

Thumbnail for 4361938

Na Jahodnej sa opäť lyžuje

KOŠICE – Po nedobrovoľnej prestávke, lyžiarská sezóna v stredisku Jahodná opäť pokračuje. Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na: http://www.kosickespravy.sk/na-jahodnej-sa-opat-lyzuje

Thumbnail for 4360868

Priznajte mestské dane

KOŠICE – Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v...

Thumbnail for 4360717

Priznajte mestské dane do 31. januára

KOŠICE – Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v...

Reklamný priestor

© Copyright by G.N.T. Business Services | Európsky realitný portál RealVEA.eu.